UVigo
Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos


Docencia (Curso 2023/2024):


Titorías (Curso 2023/2024):

  • todo o curso: titorís concertadas mediante cita por correo electrónico
  • lugar (presencial): Despacho 309, Edificio Politécnico
    lugar (virtual): Sala profesorado 932 (pedir cita e clave por correo electrónico)
Traballos Fin de Grao/Mestrado / Proxectos Fin de Carreira:

Ofrécense diferentes Traballos Fin de Grao ou Traballos Fin de Mestrado.Docencia antiga:
Docencia en alemán:
Valid HTML 4.01 Strict © 2000-2023 Arno Formella, last update: September 4, 2023

mail formella@uvigo.es