UVigo
Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos


Docencia (Curso 2019/2020):


Titorías (Curso 2019/2020):

  • primeiro cuadrimestre: os martes de 9:00-12:00 horas
  • segundo cuadrimestre: os martes de 9:00-11:00 horas e de 12:30-13:30 horas
  • periodos sen docencia: os martes de 9:00-12:00 horas
  • lugar: 309, Edificio Politécnico
Traballos Fin de Grao / Proxectos Fin de Carreira:

Ofrécense diferentes Traballos Fin de Grao / Proxectos Fin de Carreira.Docencia antiga:
Docencia en alemán:
Valid HTML 4.01 Strict © 2000-2019 Arno Formella, last update: July 16, 2019

mail formella@uvigo.es