UVigo
Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos


Visión por computador I
Computer Vision I

curso 2023/2024
Primeiro, Mestrado en Intelixencia Artificial

this course is taught in English only


  • Guía docente da Materia: Enlace a Universidade da Coruña

  • Comezamos na semana do 30 de outubro do 2023.

  • Por mor de que estas clases non preparei eu—soamente doy as prácticas en Ourense—, os apuntes, os exercicios, os jupyter notebooks, e os conxuntos de datos, só están dispoñibles na ferramenta moovi.
Valid HTML 4.01 Strict © 2022 Arno Formella, last update: September 4, 2023

mail formella@uvigo.es