UVigo
Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos


Informática
Computer Science

curso 2017/2018
Primeiro, Grado en Enxeñaría Aeroespacial


As entregas realízanse mediante a ferramenta FaiTIC/TEMA accesíbel desde a páxina principal da Universidade de Vigo. Están habilitados os exercicios según día das prácticas presenciais.

Guía:
Apuntes:
  • Apuntes (versión 30/11/17) en gris (sen redes), menos as imaxes
  • Apuntes (versión 30/11/17) en cor (sen redes)
  • Apuntes de redes (versión 16/11/17) de Leandro do ano pasado
  • Apuntes de seguridade (versión 23/11/17) de Leandro do ano pasado
  • Programas (versión 30/11/17) dos apuntes como ficheiro comprimido
Boletíns de prácticas:
Bibliografía e información adicional:Valid HTML 4.01 Strict © 2011-2018 Arno Formella, last update: June 12, 2018

mail formella@uvigo.es