UVigo
Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos


Informática
Computer Science

curso 2022/2023
Primeiro, Grado en Enxeñaría Aeroespacial


As entregas realízanse mediante a ferramenta Moovi, tamén accesíbel desde a páxina principal da Universidade de Vigo. Están habilitados os exercicios segundo o día das prácticas.

Guía docente:
Apuntes
Boletíns de prácticas en Moovi.
Bibliografía e información adicional:Valid HTML 4.01 Strict © 2016-2022 Arno Formella, last update: December 4, 2022

mail formella@uvigo.es