UVigo
Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos


Ferramentas básicas para a investigación
Herramientas básicas para la investigación
Basic tools for researchers

curso 2019/2020
Segundo, Mestrado en Enxeñaría Informática


  • Guía da Materia virá...
  • Apuntes virán...

  • Prácticas virán...Valid HTML 4.01 Strict © 2019 Arno Formella, last update: July 9, 2019

mail formella@uvigo.es