UVigo
Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos


Concorrencia e Distribución
Concurrencia y Distribución
Concurrent and Distributed Computing

curso 2014/2015
Terceiro, Grado


Coidado coa abreviación da materia. Hai polo menos tres formas diferentes nos diversos documentos da universidade, escola etc.: CDI, CD, CDG. De feito hai tamén unha materia Concorrencia e Distribución no quinto curso da Enxeñaría Informática (LRU) poren pódese trabucar doadamente.

As entregas realízanse mediante a ferramenta FaiTIC/TEMA accesíbel desde a páxina principal da Universidade de Vigo. Están habilitados os exercicios según día das prácticas presenciais. O/As estudantes que non participen nas clases presenciais poden aproveitar da data última en cada unha das entregas.
Valid HTML 4.01 Strict © 2011-2015 Arno Formella, last update: April 27, 2015

mail formella@uvigo.es