UVigo
Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos


Informática
Computer Science

curso 2018/2019
Primeiro, Grado en Enxeñaría Aeroespacial


As entregas realízanse mediante a ferramenta FaiTIC/TEMA accesíbel desde a páxina principal da Universidade de Vigo. Están habilitados os exercicios segundo o día das prácticas presenciais.

Guía:
Apuntes:
  • Apuntes (versión 16/11/18) en cor
  • Apuntes (versión 16/11/18) en gris (menos as imaxes), catro nunha páxina
  • Apuntes (versión 16/11/18) en cor, catro nunha páxina
Boletíns de prácticas:
Bibliografía e información adicional:Valid HTML 4.01 Strict © 2011-2019 Arno Formella, last update: June 5, 2019

mail formella@uvigo.es