Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas InformáticosTeoría de Autómatas e Linguaxes Formais
Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Theory of Automata and Formal Lenguages

curso 2010/2011

Nesta páxina vaise publicar material adicional coa obxectivo de mellorar o rendimento dos estudantes que queren prepararse ben para futuras avaliacións tendo en conta que xa non hai clases precenciais de TALF.

Recoméndase visitar a páxina periodicamente.
Non aviso noutro lugar.

© 2005-2011 Arno Formella, last update: July 3, 2011
Arno Formella